DỊCH VỤ DỊCH THUẬT - PHIÊN DỊCH 2023

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT - PHIÊN DỊCH 2023

Mảng dịch thuật-phiên dịch là một trong những dịch vụ chính mà Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn Wongroup cung cấp cho khách hàng

,...Xem tiếp
BIÊN DỊCH VÀ PHIÊN DỊCH – SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU

BIÊN DỊCH VÀ PHIÊN DỊCH – SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU

Biên dịch và phiên dịch là hai ngành ngôn ngữ học có quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, chúng hiếm khi được thực hiện bởi cùng một người. Sự khác biệt về kỹ năng đào tạo, năng khiếu, khả năng giao tiếp, tính cách và thậm chí cả kiến ​​thức ngôn ngữ là […]

,...Xem tiếp
DỊCH VỤ BIÊN - PHIÊN DỊCH CÔNG CHỨNG TẠI WONGROUP

DỊCH VỤ BIÊN - PHIÊN DỊCH CÔNG CHỨNG TẠI WONGROUP

,...Xem tiếp