CUNG ỨNG NHÂN SỰ THEO YÊU CẦU 8/3/2023

CUNG ỨNG NHÂN SỰ THEO YÊU CẦU 8/3/2023

Tìm kiếm và thu hút nhân sự chất lượng là một trong những thách thức lớn...

,...Xem tiếp
CUNG ỨNG NHÂN SỰ THEO YÊU CẦU 2023

CUNG ỨNG NHÂN SỰ THEO YÊU CẦU 2023

Trên trang Wonjob, Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn Wongroup cung cấp nhiều loại dịch vụ cung ứng nhân sự theo yêu cầu như sau:

,...Xem tiếp
CUNG ỨNG NHÂN SỰ THEO YÊU CẦU

CUNG ỨNG NHÂN SỰ THEO YÊU CẦU

Mảng cung ứng nhân sự theo yêu cầu của Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn Wongroup 

,...Xem tiếp
'SĂN ĐẦU NGƯỜI' - THỊ TRƯỜNG NGẦM DẬY SÓNG

'SĂN ĐẦU NGƯỜI' - THỊ TRƯỜNG NGẦM DẬY SÓNG

Giám đốc một công ty tư vấn nhận xét: ''Với cách đãi ngộ và quản lÿ nhân lực lỏng lẻo, các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các công ty quốc doanh, thường dễ dàng để mất nhân sự cao cấp một khi các công ty săn đầu người tấn công. Không chỉ có những công ty tổn thất khi để mất nhân lực, mà nhân sự cao cấp có khi cũng là nạn nhân của ngành công nghiệp săn đầu người như hiện nay''.

,...Xem tiếp